kissi ussuki: Sutelkiau dėmesį į paprastas formas ir gražius spalvų derinius.

justesmwhr Kurgon.

 

Nešti žinutę per paprastas formas ir kelias skirtingas spalvas yra daug sudėtingiau, nei daryti tai per didelius, detalius projektus. Atskleisti sudėtingas idėjas per pirmines formas – tai didi meno forma. Paprasta yra genialu. Justė (27)  (kissi ussuki) yra menininkė, kuri siunčia savo žinutes per būtent šią didžią meno formą.

Čia – pokalbis su ja.

Continue Reading